MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Hugo Táborský
Seriální abstrakce
12.12. – 24.2.2019

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 11.12.2018 18:00

Kurátor: Jaroslav Anděl

Brněnský umělec Hugo Táborský (1911 - 1991) je známý svou avantgardní fotografickou tvorbou z 30. let minulého století, méně známá je však jeho užitková grafika hlásící se k mezinárodnímu hnutí tzv. nové nebo funkcionalistické typografie. Jeho volná malířská tvorba z první poloviny 30. let, kterou tvoří seriální řady abstraktních kompozic, zůstala doposud zcela neznámá, přestože je pozoruhodná i v mezinárodním kontextu. V českém umění má nejblíže k sérii kvašů Františka Kupky ze stejné doby s názvem Abstrakce. Táborského geometrické kompozice vznikaly v úzké souvislosti s jeho studiem na Škole uměleckých řemesel v Brně a s jeho fotografickými a zejména grafickými kompozicemi, jak svědčí i série prací zkoumající kompoziční možnosti geometrických tvarů písma a nacházející se tak na rozhraní mezi volnou a užitou tvorbou. Tyto studie spolu s čistě abstraktními kompozicemi obohacují obraz českého meziválečného umění o dosud málo zastoupenou stylovou polohu seriální geometrické abstrakce.

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

11.12.2018 - Vernisáž
12.12.2018 - Komentovaná prohlídka

TISKOVÁ ZPRÁVA POZVÁNKA LEAFLET FOTOGRAFIE

SPONZOŘI

Ministerstvo kultury Město Brno SPP

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Art+antiques A2 Artmap.cz Artalk.cz Kam v Brně Artikl Turistické informační centrum města Brna Univerzitní kino Scala

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT