MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Ines Karčáková (CZ/SK)
3.7. – 28.8.2018


Vernisáž: 30.11.-0001

Ines Karčáková začala so štúdiom umenia v Ateliéri nových médií na košickej FUTU. Neskôr svoje pôsobisko presunula do Prahy, kde študuje na Katedre fotografie FAMU v ateliéri Hynka Alta. V jej tvorbe sa odzrkadľuje záujem o témy ako svetlo, čas, priestor a narušenie súvislostí medzi nimi navzájom. V poslednom období sa primárne venuje skúmaniu astrofotografie, mimo iného reliktnému žiareniu, ktoré stálo na počiatku samotného vesmíru, alebo hranici medzi surovým záznamom z teleskopu a estetizovanou fotografiou slúžiacou k popularizácii astronómie. Behom svojej rezidencie sa bude venovať práve tomuto druhu fotografie a najmä skúmaniu jej matematicko–fyzikálneho pozadia.

OBRÁZKY

DOPROVODNÝ PROGRAM

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT