MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Diskuze
Karel Císař
Systémová estetika a nový materialismus

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 40/20 Kč

27.4.2017 17:00 – 18:30

V současném umění i v současné filosofii můžeme sledovat snahy o překonání zažitých představ o hierarchickém vztahu mezi aktivním subjektem a pasivním objektem, které vedou k novému uspořádání vztahů mezi lidmi a věcmi. Jak se tato snaha projevuje v umění a jak ve filosofii? A čím se mohou tyto disciplíny vzájemně produktivně ovlivňovat? Diskuse s umělcem a kurátorem Janem Brožem a s Jakubem Stejskalem (filosof a teoretik, FF UK, Freie Universität Berlin). Moderuje Karel Císař, kurátor výstavy Sam Lewitt/Cheyney Thompson. Síť. Gradient. Opilecký krok.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT