MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Christian Doeller (G)
15.4. – 15.5.2019

Christian Doeller (*1987) je německý umělec, který vytváří experimentální díla na pomezí vědy, technologie a filozofie. Jeho práce se zaměřují na to, jak lidé vnímají sami sebe s ohledem na vědecký výzkum a technologický rozvoj, a zpochybňují sociální implikace digitálně upraveného prostředí. Vytvářením interaktivních instalací a strojů Doeller vizualizuje všudypřítomné procesy, které se obvykle nacházejí mimo sféru lidské apercepce a zkoumá evoluční charakter „chyb” v digitálních systémech a
technologii. V jiných projektech se autor soustředí na narativní prostředí, performanci a veřejné akce, a hravou formou konfrontuje naše empirické schopnosti s abstraktními vědeckými koncepty a jejich metodologií.
Doellerovy současné projekty se zabývají elementárními parametry fotografie v kombinaci s digitálními médii. Autor konstruuje různé druhy „expozičních strojů”, které zkoumají a odhalují skryté mechanismy všudypřítomných technologií. Např.
práce Luminograf #1 se skládá ze speciálně upraveného CD přehrávače - jeho čtecí zařízení nyní funguje jako stroj, který vpisuje abstraktní informace na fotosenzitivní materiál. Následující projekt Luminograf X je interaktivní světelná instalace, měřící a odrážející fyzické změny v určitém prostoru. Lidský pohyb vytváří dočasné zářící světelné stopy na fosforeskujícím plátně. Během residence ve Vasulka Kitchen Brno bude Christian Doeller pokračovat v práci s podobnými principy, zkoumajícími vztah mezi lidskou činností a jejím abstraktním zachycením pomocí digitálních technologií. 

Christian Doeller vystudoval obor Fotografie a média na Univerzitě aplikované vědy v Bielefeldu (titul BA) a Mediální umění na Bauhaus-University ve Výmaru (MA). Dále dokončil semestr v oboru Fotografie a sochařství na Chung-Ang University v Soulu (Jižní Korea) a dva semestry v oboru Fyzika na Technické univerzitě v Darmstadtu. Žije a pracuje ve Výmaru.

OBRÁZKY

ZPĚT