MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Johannes Hoffmann
10.5. – 12.6.2018

Dramatik a herec narozený ve Štýrském Hradci dnes studuje transdisciplinární obor na curyšské Vysoké škole umělecké. Ve své literární tvorbě se zabývá otázkou strachu Evropanů ze ztráty své identity, vlivem paměti na naši přítomnost a budoucnost a probíhajícími společenskými změnami. Momentálně pracuje na literárním projektu Svlékání z kůže, v němž umělecky zpracovává vzpomínky svých rodičů do podoby rytmického textu. Stejným způsobem bude během festivalové rezidence pracovat se vzpomínkami Brňanů na vlastní minulost a výsledek představí během autorského večera.

OBRÁZKY

ZPĚT