MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Daniel Hüttler
16.4. – 12.6.2018

Výtvarník pocházející z Vídně se s rodiči záhy přestěhoval do Mexico City, aby se po letech vrátil domů a věnoval se studiu umění. V rámci brněnského rezidenčního pobytu bude realizovat svůj projekt CCCC – Centre for Cybernetic Culture Circulation. Galerie G99 Domu umění města Brna se tak stane platformou pro debaty, výstavy a performance umělců z Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Ti si budou v uměleckém dialogu klást otázky týkající se společné minulosti i současnosti.
Autorovým záměrem je překonat díky sociální interakci nejrůznější bariéry, které se objevují, pokud jsme pouhými „pozorovateli“ umění.

OBRÁZKY

ZPĚT