MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Brno AiR, Open Call pro absolvent(k)y FaVU VUT

Brno AiR, Open Call pro absolvent(k)y FaVU VUT,
uzávěrka přihlášek 31. července 2020

Dům umění města Brna ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT vypisují otevřenou výzvu na rezidenční pobyt v centru Brno Artists in Residence v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 2, Brno).

Open Call je otevřen pro všechny absolvent(k)y magisterského a doktorského studia na FaVU VUT.

Termín a délka rezidence: 15. září – 15. listopadu 2020 

Brno Artists in Residence nabízí:
měsíční stipendium ve výši 20 000 Kč (brutto), tj. 40 000 Kč celkem;
ateliér v rezidenčním prostoru Domu pánů z Kunštátu;
ubytování v Domě pánů z Kunštátu;
rezidenční pobyt společně s umělci z Rakouska, Maďarska a Polska;
teoretickou podporu;
výstavu v Galerii FaVU v produkci FaVU VUT a DumB v termínu leden/únor 2021;
technické zázemí DumB a FaVU VUT.

Podmínky rezidenčního pobytu:
účast na programu v organizaci Brno Artists in Residence;
závěrečná zpráva.

Přihlášky: termín pro podání přihlášky je od 15. června do 31. července 2020;
přihlášky se podávají on-line ZDE;

pozn.: povinnou součástí přihlášky je portfolio a motivační dopis se zdůvodněním zájmu o rezidenci a vytyčením uměleckých cílů (směřujících k závěrečné výstavě); velikost přílohy (portfolia ve formátu PDF) je max. 15 MB (větší soubory, např. videa, animace apod., musí být dostupné online s odkazy v portfoliu), podrobnější informace v on-line přihlášce. 

Výběr a zveřejnění výsledků:
o výběru rezidentky/rezidenta rozhodne na základě podaných přihlášek komise složená ze zástupců FaVU VUT a DumB;
výsledky budou dne 10. srpna 2020 zveřejněny na webu FaVU VUT a DumB;
vybraný/á rezident/ka bude informován/a e-mailem;

Více informací o programu Brno Artists in Residence najdete ZDE,
kontaktní osoby:
Šárka Telecká, tel. 774 482 368, telecka@dum-umeni.cz;
Jan Langer, tel. 770 105 632, langer@dum-umeni.cz.

ZPĚT