MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Výsledky Open Callu Brno Artists in Residence pro absolventy FAVU

Hodnotící komise ve složení MgA. Mgr. Bc. Jan Langer, Mgr. Marika Svobodová, MgA. Šárka Telecká, doc. MgA. Filip Cenek a doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. na svém zasedání dne 27. června 2019 vybrala k pobytu v rezidenčním centru Brno Artists in Residence v Domě pánů z Kunštátu uchazeče Tomáše Moravanského.

 

ZPĚT