MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Otevřená výzva pro slovenské umělce na rezidenci v Domě umění / Galéria Plusmínusnula

Galéria Plusmínusnula v spolupráci s rezidenčným programom Domu umenia mesta Brna — Brno Artists in Residence vyhlasuje otvorenú výzvu pre slovenských umelcov na dvojmesačnú tvorivú rezidenciu v Dome umenia mesta Brna v roku 2018.

Termín odovzdania prihlášok: do 20. 05. 2018

Všeobecné informácie
K účasti na rezidenčných pobytoch vyzývame výtvarných umelcov rôznych odborov, ktorých práce sú založené na myšlienke nezávisle na forme, kurátorov a bádateľov v oblasti súčasného umenia, architektov a dizajnérov. Rezidenčný pobyt chápeme ako médium pre realizáciu umeleckých projektov a experimentov, ako formát pre umelecké aktivity, ktoré nemusia mať nutne za výsledok výstavu v tradičnom zmysle slova, ale môžu smerovať aj k iným formám prezentácie.

Vítame výskumné projekty, ktoré mapujú prostredie a vnášajú doň nové podnety, obzvlášť projekty sociálne angažované, ktoré následne vedú k ďalšej diskusii.

Prezentácia prác a procesu tvorby rezidentov má formát otvorených ateliérov. Rezidenti sú prizvaní do pravidelných podujatí Domu umenia, individuálne sa organizujú prezentácie, debaty, performancie a iné.

Trvanie rezidenčného pobytu je 2 mesiace: júl - august 2018.

Priestory a vybavenie

Pre rezidenčný program je uspôsobené druhé poschodie brnenského Domu pánov z Kunštátu, ktoré v sebe spája priestor pre pobyt i tvorbu. Dom umenia disponuje dvoma ateliérmi, pracovňou pre teoretika, izbami na ubytovanie maximálne troch rezidentov a kuchyňou. K dispozícii pre prácu umelcov je aj sada náradia a základná audiovizuálna technika. Pri realizácii diel je možné požiadať o odbornú konzultáciu a pomoc technikov Domu umenia.

Brno Artists in Residence poskytuje

ateliér (Dom pánov z Kunštátu, Dominikánska 9, Brno)
ubytovanie (Dom pánov z Kunštátu, Dominikánska 9, Brno)
štipendium vo výške 10 000 CZK (brutto) / mesiac po dobu 2 mesiacov
networking
produkčné a technické zázemie

Prihláška

Prihláška musí obsahovať 3 dokumenty vo formáte pdf:
štruktúrovaný životopis
portfólio (max 10 strán)
návrh projektu

Prihlášky posielajte na adresu plusminusnula@gmail.com

Výsledok bude oznámený 28. 05. 2018

http://www.plusminusnula.sk/2018/04/otvorena-vyzva-pre-slovenskych-umelcov-na-dvojmesacnu-tvorivu-rezidenciu-v-dome-umenia-mesta-brna-v-roku-2018/

ZPĚT