MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Rezidentní umělci na festivalu MEETING BRNO 2018

Z umělců přihlášených na rezidenční pobyt v rámci festivalu Meeting Brno 2018 byly vybrání tři, kteří v Brně stráví měsíc na tvůrčím pobytu a svou prací obohatí letošní festival Meeting Brno. V G99 se můžete těšit na výstavu CCCC – Centre for Cybernetic Culture Circulation rakouského výtvarníka Daniela Hüttlera.

JOHANNES HOFFMANN

Dramatik a herec narozený ve Štýrském Hradci dnes studuje transdisciplinární obor na curyšské Vysoké škole umělecké. Ve své literární tvorbě se zabývá otázkou strachu Evropanů ze ztráty své identity, vlivem paměti na naši přítomnost a budoucnost a probíhajícími společenskými změnami. Momentálně pracuje na literárním projektu Svlékání z kůže, v němž umělecky zpracovává vzpomínky svých rodičů do podoby rytmického textu.
Stejným způsobem bude během festivalové rezidence pracovat se vzpomínkami Brňanů na vlastní minulost a výsledek představí na autorském večeru.

KRISTINA GÜNTHER-VIEWEG

Německá herečka, zpěvačka, hudebnice a recitátorka pochází ze saské strany Krušných hor a dnes žije v Porúří. Studovala historii, filosofii a germanistiku na berlínské Humboldtově univerzitě a absolvovala hereckou školu v Berlíně-Charlottenburgu. V roce 2013 spoluzaložila divadlo Ensemble Peripher a nyní je už třetí sezónu dramaturgyní dětského divadla Lutz při Theater Hagen. Na rezidenčním pobytu v Brně bude už podruhé a stejně jako loni se zapojí do příprav nové inscenace Divadla Feste, reflektující vznik Československa v roce 1918 očima obyvatel Podkarpatské Rusi.

DANIEL HÜTTLER

Výtvarník pocházející z Vídně se s rodiči záhy přestěhoval do Mexico City, aby se po letech vrátil domů a věnoval se studiu umění. V rámci brněnského rezidenčního pobytu bude realizovat svůj projekt CCCC – Centre for Cybernetic Culture Circulation. Galerie G99 Domu umění města Brna se tak stane platformou pro debaty, výstavy a performance umělců z Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Ti si budou v uměleckém dialogu klást otázky týkající se společné minulosti i současnosti.
Autorovým záměrem je překonat díky sociální interakci nejrůznější bariéry, které se objevují, pokud jsme pouhými „pozorovateli“ umění.

 

ZPĚT