MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

OPEN CALL / Brno Artists in Residence + Meeting Brno (do 10.2.)

Dům umění města Brna a festival Meeting Brno nabízí umělecké rezidence pro jednoho rakouského nebo slovenského výtvarného umělce/umělkyni v období 16. dubna – 12. června 2018, a jednoho spisovatele/spisovatelku v období 10. května – 12. června 2018.
Rezidence se uskuteční ve spolupráci s festivalem Meeting Brno, na jehož platformě budou zveřejněny výstupy rezidentních umělců – samostatná výstava, akce ve veřejném prostoru či literární čtení.

Podmínky rezidence:

Rezidence je vhodná pro výtvarníka/výtvarnici a spisovatele/spisovatelku zajímající se o středoevropské vztahy, historii, paměť, společenská témata jako jsou multikulturní společnost, mechanismy radikalizace, podobnost vs. odlišnost, ztráta a nalézání domova, což jsou témata, která budou skrze rozmanité umělecké realizace a debatní fóra diskutovaná na nadcházejícím ročníku festivalu Meeting Brno. Konkrétním tématem bude bilance historického období 1918–2018, tj. doby po rozpadu Habsburské monarchie, vzniku demokratických států a trvání české státnosti. Speciálně se budeme věnovat milníkům 1918, 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989, které v české historii znamenaly otřesení či potlačení demokratických hodnot, nástup totalit a tak i odliv elit, které v nesvobodném prostředí nemohly vykonávat svou činnost.
Očekává se, že rezident svým osobitým pohledem i svými díly k této diskusi přispěje, a to z perspektivy cizince nahlížejícího na středoevropské dění posledního století, ctíme však uměleckou svobodu, a míru i formu přispění necháme zcela na samotném autorovi/autorce.

  • výtvarný umělec / umělkyně
    Rezidence pro výtvarného umělce/umělkyni se uskuteční v období od 16. 4. do 12. 6. 2018. První polovina pobytu bude věnovaná přípravě a instalaci samostatné výstavy v Galerii G99, která proběhne v době od 24.4. (2.5.) do 11.6. 2018. Měsíc květen pak bude věnován práci a poznávání místní umělecké scény. V průběhu trvání výstavy se předpokládají komentované prohlídky výstavy s aktivní účastí autora a setkávání s místním publikem. K dispozici umělci bude po celou dobu rezidence tým Meetingu Brno a Domu umění Brno, v jehož budově se nachází zázemí pro pobyt rezidenta i ateliér.
  • spisovatel / spisovatelka
    Rezidence pro spisovatele/spisovatelku se uskuteční od 10. 5. do 12. 6. 2018. Výstupem rezidence spisovatele bude představení díla na autorském večeru. K dispozici mu po dobu rezidence bude český překladatel, který jeho texty přeloží a posléze spolu s ním představí veřejnosti, a dále i tým Meetingu Brno a Domu umění Brno, v jehož budově se nachází zázemí pro pobyt rezidenta.

Podmínkou obou rezidenčních pobytů je přítomnost ve městě Brně ve dnech 25. 5.–10. 6. 2018, kdy proběhne festival Meeting Brno a v jeho rámci i představení tvorby rezidentních autorů.

Nabízíme:

Pro pobyt rezidentů je přizpůsobeno druhé patro brněnského Domu pánů z Kunštátu, které v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělců v historickém centru města v těsné blízkosti výstavních sálů Domu umění města Brna. Umělci je poskytnut samostatný pokoj. Zázemí je vybaveno společnou kuchyní, denní místností s knihovnou, společným sociálním zařízením a wifi. K dispozici pro práci umělců je i sada nářadí a základní audiovizuální technika. Při realizaci děl je možné požádat o pomoc techniky Domu umění. Výtvarnému umělci bude poskytnut ateliér, který se nachází na stejném patře jako pokoje rezidentů.

Rezidentní stipendium pro spisovatele na pobyt je 1.000 Euro, dále proplacení cestovních výloh a zajištění překladu literárních děl.
Rezidentní stipendium pro výtvarníka na pobyt je 1.000 Euro, dále proplacení cestovních výloh, příspěvek na materiál potřebný ke vzniku děl, zajištění překladu textů, propagace výstavy, technická podpora, ad.

Žádosti:

Žádosti o rezidenční pobyt je nutno zaslat elektronicky na tyto adresy:

Literatura: info@meetingbrno.cz

Výtvarné umění: fiserova@dum-umeni.cz

a to do 10. února 2018. Žádost musí obsahovat životopis a motivační dopis, v němž autor zdůvodní svůj zájem o pobyt v Brně, cíle své práce a způsob, jak by v ní hodlal na místě pokračovat. E-mail je nutno označit: Meeting Brno/rezidence/výtvarník nebo spisovatel.

V případě rezidence výtvarného umělce je nutné přiložit pdf-soubor s ukázkami z jeho minulé tvorby (portfolio), a dále koncept výstavního projektu, který by chtěl představit v Domě umění města Brna. Videa a filmy musí být dostupné online. Max. velikost všech přiložených souborů by neměla přesáhnout 5 MB.

V případě rezidence spisovatele je nutné přiložit ukázky z minulé tvorby (10 básnických textů nebo 10 NS prozaického textu), případně z textů, které by autor hodlal představit během svého literárního večera.

Žádost se doporučuje odevzdat v anglickém (případně v českém/slovenském) jazyce. Komunikačním jazykem rezidence je angličtina, případně němčina.
Žadatelé budou vybráni a o výsledku vyrozuměni do 1. března 2018.

Veškeré další dotazy zodpoví anglickojazyčná koordinátorka rezidenčních pobytů Domu umění města Brna Marta Fišerová (Tel: +420 736 485 370, Mail: fiserova@dum-umeni.cz) nebo německojazyčná produkční festivalu Meeting Brno Blanka Návratová (tel: +420 603 799 335, mail: info@meetingbrno.cz).

Detaily rezidence:

  • Dům umění města Brna je výstavní institucí s dlouhou tradicí a širokým návštěvnickým okruhem, který tvoří nejen milovníci výtvarného umění, ale také pedagogové a studenti uměleckých oborů Fakulty výtvarných umění, která ve městě sídlí.
  • Festival Meeting Brno proběhne od 25. května do 11. června 2018. Dne 2. 6. 2018 proběhne Pouť smíření.
  • Samotné město Brno pak nabízí atmosféru moderního města s významnými památkami jako je středověký hrad Špilberk nebo klenoty funkcionalistické architektury, z nichž nejznámější je vila Tugendhat zařazená do seznamu památek UNESCO. Nabízí také živé prostředí kulturního a vzdělávacího centra i bohatý společenský život, k němuž přispívá množství vyhlášených kaváren a barů. Město Brno bylo časopisem New York Times zařazeno na 27. příčku nejzajímavějších světových míst, na něž stojí za to se vypravit.


Kontakty:

Marta Fišerová Cwiklinski
Coordinator of Brno Artists in Residence
www.dum-umeni.cz
Tel: +420 608 614 597
Mail: fiserova@dum-umeni.cz

Kateřina Tučková
programová ředitelka festivalu Meeting Brno
www.meetingbrno.cz
Tel: + 420 605 979 580
Mail: katerina.tuckova@meetingbrno.cz

Blanka Návratová
produkční festivalu Meeting Brno
www.meetingbrno.cz
Tel: +420 603 799 335
Mail: info@meetingbrno.cz

 

 

ZPĚT