MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Edukační program k výstavě
Movere
18.5. – 24.7.2016

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz

EDUKAČNÍ PROGRAM k výstavě MOVERE pro základní a střední školy

Délka trvání: 90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, od 25. 5. 2016 dále, 10–18 hod

Cena: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: edukace@dum-umeni.cz
Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura, člověk a příroda, taneční a pohybová výchova
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova
Klíčové pojmy: pohyb a výtvarné umění, pohyb jako estetická struktura, spontaneita, tělesnost, fyzikální zákonitosti, kresba jako záznam stopy, konceptuální a akční umění
Lektorují: Romana Horáková, Lenka Sedláčková


STRUKTURY POHYBU
Základním tématem pro nás bude tentokrát POHYB a jeho vnímání jako samostatné estetické struktury. Pokusíme se intenzivně prožívat mechanizovaný nebo naopak zcela živelný a spontánní pohyb, který zaznamenáme – ať už prostřednictvím fotoaparátu v mobilních telefonech nebo zcela klasickou technikou kresby, kterou ale použijeme netradičním způsobem. Inspirovat nás bude nejen samotná výstava, ale například staré taneční notace. Budeme se zabývat mikropohybem částic hmoty nebo makropohybem planet a vesmíru, ale také nejsnáze zaznamenatelným pohybem kolem nás, v našem každodenním měřítku, kterému ale obvykle nevěnujeme pozornost. Vyzkoušíme si tanec s větrem nebo stalking kolemjdoucích, ať už lidí, psů nebo mravenců. 

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT