MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Edukační program k výstavě
ZRUŠENO Umění snížené diference
14.10. – 21.10.2020

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší než 15 dětí 20 Kč za žáka
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz / 731 656 858

Délka trvání: 90 min, nebo podle domluvy
Vzdělávací oblasti ZŠ a SŠ: Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda
Průřezové téma: Mediální výchova
Klíčové pojmy: diference, neviditelnost, efemérnost, kontrast, bílá/ý, nic
Lektorky: Romana Horáková, Lenka Trantírková

Svět kolem nás jsme zvyklí poznávat na základě vizuálních vjemů, které zrak vyhodnocuje jako důležité. Kontrast, ostrost a barevnost vítězí. Co se ale stane, když tyto kontrasty na chvilku zmizí? Společně si prohlédneme umělecká díla, která jsou na první pohled tak trochu neviditelná a pro naše oči méně zachytitelná. Jako praktický úkol se pokusíme vytvořit monumentální výkres pouze pomocí vody. A na konec se dozvíme i odpověď na zásadní otázku – kolik odstínů má bílá barva?

Poznámka: K výstavě je také možné objednat komentovanou prohlídku (cca 45-60 min. nebodle domluvy) bez edukačních aktivit.

Upozornění: Nebojte se, v průběhu edukačního programu budou dodržována aktuální hygienická opatření a náplň programu jim bude uzpůsobena.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

ZPĚT