MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Edukační program k výstavě
Stará bydliště
27.11. – 29.3.2020

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší než 15 dětí 20 Kč za žáka
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz

Pro oba stupně ZŠ a střední školy
Délka trvání: 90 min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 3. 12. 2019 dále, 10–18 hod
Vzdělávací oblasti ZŠ a SŠ: Jazyk a jazyková komunikace,
Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova
Klíčové pojmy: Ivan Blatný, stav krajiny, vnitřní krajina umělců a umělkyň
Lektorka: Romana Horáková, Lenka Trantírková

Obecná anotace:

Název výstavy odkazuje na sbírku básní Stará bydliště Ivana Blatného,
do jehož tvorby se promítají vzpomínky a smutek nad stavem české krajiny. Společně se studenty a žáky se zaměříme na to, jak se daný motiv odráží v tvorbě vybraných umělců zastoupených ve výstavě. Vedle sebe stojí díla, která se kriticky vyjadřují k dnešnímu stavu krajiny, ale i taková, která odrážejí krajinu minulosti, vnitřní krajinu umělců a umělkyň, více či méně idealizovanou krajinu bez ekologických zátěží a klimatických změn, postavenou na vnímání základních prvků kulturní krajiny (strom, řeka, kámen, obloha, dům, zvíře, člověk).

Poznámka:
K výstavě je také možné objednat komentovanou prohlídku (cca 45-60 min. nebo dle domluvy) bez edukačních aktivit.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT