MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Edukační program k výstavě
Drop Dead Funny / Současné izraelské umění
11.9. – 3.11.2019

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz; horakova@dum-umeni.cz

Komentovaná prohlídka výstavy DROP DEAD FUNNY /Součané izraelské umění/ pro střední školy s lektorkami edukačních programů. 

Výstava Drop Dead Funny zkoumá prvky humoru a parodie v současném izraelském umění a přináší díla z oblasti různých médií od 16 tvůrců, kteří prostřednictvím humoristických gest získávají nadhled nad každodenním životem i politickou realitou v zemi, kde není nouze o napětí a konflikty. Humor je zde vysoce efektivní nástroj, který jim umožňuje zpracovat napětí kolem rasy, genderu, identity a společenských konvencí, tak, jak se míchají se strachy a úzkostmi moderního života. Obracejí se k filmové grotesce, kanadským žertům, černému humoru, parodii a grotesknu, čímž zdůrazňují propast mezi prožívanou zkušeností a mediálními reprezentacemi, poukazují na nevyřešená pnutí a vzbuzují pocit neklidu, který přetrvává dlouho po vyřčení pointy.

Co se týče použitých technik, způsobů reprezentace a žánrů, kterými se inspirují, vykazují vystavovaná díla silnou tendenci k figurativní a dramatizované rekonstrukci událostí, s postavami či antropomorfizovanými neživými objekty. Volí si média, která mají dál od vyspělých technologií a blíž k pečlivé ruční práci, jako např. stop-motion animace, šití a pletení. Styl a vizuální signifikanty čerpají z grafického designu, ilustrace a filmových žánrů, ve směsi vysokých a nízkých kulturních signifikantů, které čerpají rovněž z historie, literatury a filozofie. Vytvářejí tak kulturní hybridy s cílem použít humor jako nástroj subverze, která demontuje hierarchie.

Kurátorka: Sally Haftel Naveh
Naama Arad, Yaron Attar, Gili Avissar, Merav Kamel & Halil Balabin, Yael Frank, Zohar Gotesman, Erez Israeli, Elad Larom, Roy Menachem Markovich, Daniella Meroz, Karam Natour, Dov Or Ner, Eran Nave, Gil Yefman, Yaara Zach

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT