MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Edukační program k výstavě
Theodor Pištěk
ANGELUS
25.9. – 12.1.2020

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz

Pro oba stupně ZŠ a střední školy
Délka trvání: 90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 30. 9. dále, 10–18 hod
Vzdělávací oblasti ZŠ: člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova
Klíčové pojmy: malba, malíř, instalace, kulisy, výtvarný námět
Lektorují: Romana Horáková, Lenka Trantírková


Pan Theodor
Ještě před samotným vstupem do výstavních sálů si krátce představíme
osobnost Theodora Pištěka a seznámíme se s profesními „rolemi“, které
v životě vystřídal. Jak myslíte, že může vypadat obraz namalovaný
automobilovým závodníkem? A držitelem filmového Oscara za kostýmní
výpravu?

Ve výstavě
Společně se projdeme výstavou. Povídáme si o dílech, která nás nejvíce
zaujala, stejně jako o celkovém charakteru a myšlence výstavy přiměřeně
jednoduchou formou, využíváme volných asociací. Přemýšlíme nad náměty
jednotlivých obrazů, všímáme si rozdílných technik malby a toho, co dělá
dílo působivým. Zapřemýšlíme také nad rozdíly mezi vnímáním abstraktních
a figurativních výjevů. Proč nás fascinuje pohled na realistické zobrazení
a nebo naopak nekonkrétní výjev zachycený
na plátně?

Druhé plány
Vybrané obrazy Theodora Pištěka můžeme vnímat jako prostor
pro příběh, místo pro děj, který autor vtěsnal do malířského rámu.
V praktické části programu se zaměříme na tak zvané druhé plány
obrazu. Pokusíme se vytvořit vlastní příběhy s použitím postav nebo
scén, které se objevují v pozadí Pištěkových maleb. Formou koláže,
dokreslováním a domalováním tyto scény přeměníme na hlavní motivy
našeho vyprávění. To, co je malé, nenápadné a skryté, přesuneme
do centra dění, protože právě tyto části obrazu jsou často
ty nejdůležitější.

Edukační program k výstavě angelus Theodora Pištěka.pdf

Poznámka: K výstavě je také možné objednat komentovanou prohlídku
(cca 45-60 min. nebo dle 
domluvy) bez edukačních aktivit.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT