MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Edukační program k výstavě
Díla ze sbírky SAMMLUNG VERBUND, Wien
Feministická avantgarda 70. let
12.12. – 24.2.2019

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vstupné: 400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka
Kontakt: edukace@dum-umeni.cz

Edukační program pro střední školy.

Délka trvání: 90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 8. 1. 2019 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ: člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura – výtvarná výchova
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova
Klíčové pojmy: fotografe, video, akční umění, performance, avantgarda, feminismus, identita, sexualita
Lektorují: Romana Horáková, Lenka Sedláčková

Jaká je žena? Jaký je muž?
Program nabízí seznámení s fenoménem feministických avantgardních projevů ve výtvarném umění 70. let skrze komentář a diskusi k výstavě. Teoretická část je doplněna o aktivity, které reflektují stereotypní vymezování rolí muže a ženy v současné společnosti. Budeme se zamýšlet nad tím, jaké by to bylo, kdybychom se narodili s opačným pohlavím. Skrze jednoduchou dramatickou aktivitu budeme určité stereotypy relativizovat, zásadní bude společná závěrečná reflexe.

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň i autorek země, ve které se kolekce právě představuje. Soubor ukáže obraz ženy na fotografiích, kresbách, videích, filmech a objektech. Tématem je jim vlastní tělo a otázky sebeurčení, ženské identity. Součástí jejich práce je často provokativní, radikální, poetický a ironický přístup. Výstava začala svou cestu Evropou v roce 2014 v Muzeu Bozar v Bruselu, pokračovala do Mnichova, Milána, Vídně, Karlsruhe a v Brně své putování skončí. Zde ji doprovodí konference, která porovná generační přístupy k ženskému emancipačnímu hnutí a tvorbě v české republice oproti západní Evropě a Spojeným státům americkým.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT