MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

INFO

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace
Malinovského náměstí 2
602 00 Brno

T (00420) 515 917 572 
(00420) 515 917 551

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9
602 00 Brno

M (00420) 731 656 863

Bankovní spojení:
Komerční banka Brno-město
Číslo účtu: 8139621/0100
IČ: 00101486
DIČ: CZ00101486

ID datové schránky: 7mukj99

IBAN: CZ33 0100 0000 0000 0813 9621
SWIFT: KOMBCZPPXXX

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR: ekonom@dum-umeni.cz

 

Dům umění města Brna
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno
GPS 49°11'46.541"N, 16°36'52.933"E

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, 602 00 Brno
GPS 49°11'35.242"N, 16°36'23.708"E

KONTAKTY

ředitelka
Mgr. Terezie Petišková
T (00420) 515 917 555
M (00420) 731 656 869
petiskova@dum-umeni.cz 

vedoucí výstavního oddělení
PhDr. Jitka Pernesová (Vitásková)
T (00420) 515 917 564
M (00420) 736 485 360
vita@dum-umeni.cz 

sekretariát
Drahomíra Hamžová Burgetová
T (00420) 515 917 554
burgetova@dum-umeni.cz

kurátorka
PhDr. Jana Vránová
T (00420) 515 917 558
M (00420) 736 485 361
vranova@dum-umeni.cz

kurátorka rezidenčních programů
MgA. Šárka Telecká
M (00420) 774 482 368
telecka@dum-umeni.cz

kurátorka
Mgr. Marika Svobodová
M (00420) 776 133 804
svobodova@dum-umeni.cz

public and media relations
MgA. Anna Saavedra
M (00420) 731 506 376
T (00420) 515 917 559
info@dum-umeni.cz 

produkce doprovodných programů
Mgr. Hana Plochová
M (00420) 731 656 872
plochova@dum-umeni.cz 
edukace@dum-umeni.cz 

produkce Dům pánů z Kunštátu
MgA. Zlata Borůvková
M (00420) 775 858 611
boruvkova@dum-umeni.cz

edukační a doprovodné programy, pronájmy
MgA. et Mgr. Romana Horáková
M (00420) 731 656 858
horakova@dum-umeni.cz 
edukace@dum-umeni.cz 

koordinátorka projektu BAM
Mgr. Veronika Jičínská
M (00420) 775 881 244
jicinska@dum-umeni.cz

odborná garantka BAM
Mgr. Lucie Valdhansová
M (00420)770 167 248
valdhansova@dum-umeni.cz

vedoucí ekonomického útvaru
Ing. Zuzana Částková
T (00420) 515 917 556
M (00420) 604961030
castkova@dum-umeni.cz
e
konom@dum-umeni.cz

finanční účetní
Marie Černá
T (00420) 515 917 562
M (00420) 736 485 363
cerna@dum-umeni.cz

referentka fondů EU
Marcela Hájková, DiS. 
M (00420) 736 624 463
hajkova@dum-umeni.cz

distribuce katalogů
Marie Levová
T (00420) 515 917 562
M (00420) 773 183 194
levova@dum-umeni.cz

vedoucí provozního oddělení
Pavel Daněk
T (00420) 515 917 560
M (00420) 774 321 109
danek@dum-umeni.cz

technik - konzultant
Ing. Zdeněk Hamža
T (00420) 515 917 560
M (00420) 736 485 368
hamza@dum-umeni.cz 

provoz Domu pánů z Kunštátu,
produkce rezidenčního programu BAiR
MgA. Mgr. Bc. Jan Langer
M (00420) 770 105 632
langer@dum-umeni.cz

instalátor
MgA. Radek Čák
M (00420) 731 656 862
cak@dum-umeni.cz

instalátor, správce elektronických zařízení
Jakub Orel Tomáš
M (00420) 778 714 919
oreltomas@dum-umeni.cz  

instalátor
MgA. Pavel Dvořák
M (00420) 603 894 788
komarnansky@dum-umeni.cz

kódování webu
Studio 123
info@studio123.info
www.studio123.info

graficky design
Anymade Studio
info@anymadestudio.com
www.anymadestudio.com

fotografka
Michaela Dvořáková
M (00420) 607 648 239
info@fotomisad.cz
www.fotomisad.cz


ID datové schránky: 7mukj99

VSTUPNÉ

Základní vstupné 80 Kč / 3,5 €
Vstupné se slevou 40 Kč / 2 €
Vstupné profesní 20 Kč / 1 €

Vstupné samostatně pouze do Galerie G99 - 20 Kč / 1 €

Každou středu – jednotné vstupné pro jednu osobu 20 Kč / 1 €

Rodinné vstupné 150 Kč / 6 €
Roční vstupné 400 Kč / 15 €

Vstupné na kulturní pořady je specifikováno u jednotlivých akcí.

VOLNÝ VSTUP
- děti do 6 let
- členové Spolku přátel Domu umění města Brna
- držitelé průkazek jako jsou ICOM, INSEA, AMG
- pedagogický doprovod skupin žáků a studentů v rámci výuky
- doprovod ZTP/P
- účastníci vernisáží a dernisáží

PROFESNÍ VSTUPNÉ se poskytuje:
- studentům a pedagogům středních a vysokých škol s uměleckým zaměřením
- držitelům průkazek seskupení výtvarníků, architektů, designérů, historiků umění, a to tuzemských i zahraničních,
- členům Klubu přátel výtvarného umění a Unie výtvarného umění
- držitelům novinářských průkazek
- pracovníkům Odboru kultury Magistrátu města Brna
- čestným hostům

VSTUPNÉ SE SLEVOU se poskytuje:
- seniorům nad 60 let
- žákům a studentům
- držitelům „rodinného pasu“
- držitelům průkazek ZTP a ZTP/P
- držitelům průkazek ISIC, ITIC a EURO26
- držitelům členských karet spolupracujících organizací

RODINNÉ VSTUPNÉ – mohou využít dva dospělí a jedno či více dětí, nebo jeden dospělý a dvě či více dětí

ROČNÍ VSTUPNÉ – opravňuje držitele ke vstupu na všechny výstavy pořádané Domem umění města Brna v prostorách Domu umění a Domu pánů z Kunštátu. Vstupenka je na jméno a je nepřenosná. Při vstupu do výstavních sálů je pokladní Domu umění či ostraha oprávněna zkontrolovat totožnost osoby, která se roční vstupenkou prokazuje.

VSTUPNÉ NA POŘADY:
- komentovaná prohlídka = vstup do výstavy; ; v případě komentované prohlídky malé výstavy - v Galerii Jaroslava Krále/Procházkově síni = vstup do výstavy v hodnotě 40 Kč / 2 €, se slevou 20 Kč / 1 €, profesní 20 Kč / 1 €; v případě komentované prohlídky v G99 = 20 Kč / 1 €
- jednotné vstupné na pořad středa 20 Kč
- kulturní pořad 40 Kč / 2 €, se slevou 20 Kč / 1 €, profesní 20 Kč / 1 €
- malý kulturní pořad 20 Kč / 1 €
- kolektivní vstupné na animace 400 Kč / 15 €, při počtu žáků menším než 15 – jednotlivé vstupné 20 Kč / 1 €
- divadelní představení d´EPOG 180 Kč/ 7 € plné; sleva 80 Kč/ 3,5 €

ZPĚT