MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Přednáška
David Šír
Převrátit Platonismus: Gilles Deleuze a obraz myšlení diference

13.10.2020 17:00 – 18:00

Akce má omezenou kapacitu. Rezervace: trantirkova@dum-umeni.cz / 605 114 535.

V knize Différence et Répétition, příznačně vydané ve Francii revolučního roku 1968, si filosof Gilles Deleuze klade otázku: jaký základní obraz stojí v základu myšlení Okcidentu od dob Antiky? Oním základním mýtem je podle Différence et Répétition Platónova jeskyně: filosof se odpoutává od falešných obrazů, o nichž zjišťuje, že jsou pouhými nápodobami skutečných věcí, promítaných na stěny jeskyně. Je svobodomyslným hrdinou opouštějícím běžné smrtelníky závislé na vládě iluze, aby se posléze vrátil, a zvěstoval Pravdu. Úkolem myšlení je tedy selekce správných reprezentací – rozpoznání falešných obrazů (simulakrum, Odlišné) od těch pravých (originální a věčný vzor, Stejné) – stanovení diference jako exkluzivní a striktně kontrastující. Realita nebo sen, pravda nebo obraz. Úskalí tohoto druhu vnímání skutečnosti se ukazují například na problematice současných anti-demokratických konspiračních teorií: platónský hrdina přijímá červenou pilulku a objevuje pravdu světového spiknutí, skrytou "normálním" lidem. Jazykem Différence et Répétition však není na místě se snažit znovunastolit "pravdivější" reprezentaci, ale jít s pohybem rozpuštění kontrastu reality a fikce. Cílem přednášky bude zkoumat cesty estetických teorií Deleuzeho "převráceného platonismu," opouštějícího model reprezentace (objektivní reality, která by existovala před jejími obrazy), afirmujícího čistou "diferenci o sobě" – tedy difuzní a bezednou realitu "jeskyně" samotné, proliferaci simulakra, obrazu bez předlohy. Spíše než o reprezentaci tak jde o mutaci způsobu vnímání, iniciaci procesů změny. Deleuzeho myšlení takto otevírá percepci vznikáním odlišných druhů, kdy je to právě v "jeskyni" snížené diference, kdy efemérní prostupnost a nestabilita kontextů umožňuje stávání-se napříč lidským a mimo-lidským.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT