MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Komentovaná prohlídka
Umění snížené diference

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h

23.9.2020 16:00 – 17:30

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Petrem Ingerlem.

Výstavní projekt s názvem Umění snížené diference představí mezinárodně etablované autory a autorky. Cílem je prezentovat tendence ve vizuálním umění, jejichž společným jmenovatelem je práce s minimální či sníženou diferencí či nuancí, která tvoří protiklad k výraznému kontrastu - tedy efemerální objekty, provokující zkušenost vnímání pomocí rozpouštění pevných forem, materiální nestability, sémantické nejednoznačnosti, prostupnosti kontextů apod. Výstavní projekt je také připomínkou pololegální akce/ výstavy autorů Stano Fika, Miloše Lakyho a Jána Zavarského s názvem Bílý prostor v bílém prostotu, která se odehrála před více než čtyřiceti lety (1974) v Domě umění.

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT