MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Festival UPROSTŘED
Divadlo Líšeň
Sávitrí

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h

11.8.2020 21:00 – 22:00

Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává
o lásce a síle princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže
ze zajetí smrti. Vizuálně silný obraz barevných pohyblivých stínů
na velkém plátně je doprovázen zvukově stylizovaným projevem
vypravěče a hudebníka v jedné osobě ovládajícího soubor originálních,
vlastnoručně vyrobených netradičních hudebních nástrojů. Výtvarná i
zvuková složka inscenace je volně ovlivněna orientálním způsobem
scénování a vytváří původní svébytný tvar.

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT