MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Vernisáž
Stará bydliště

Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h

26.11.2019 18:00 – 20:00

Kurátorka: Vendula Fremlová
Vystavující: Jan Ambrůz, Marie Blabolilová, Kateřina Frejlachová, Radek Fridrich, Anežka Kovalová, Lukáš Kováčik, Jiří Kubový, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Zorka Ságlová, Martin Špičák, Dagmar Šubrtová, Michaela Thelenová, Vladimír Turner, Diana Winklerová, Martin Zet

Hudební doprovod - Král Doubek.

Název výstavy odkazuje k básnické sbírce Ivana Blatného, v níž (stejně jako ve výstavě) můžeme pociťovat cosi jako environmentální smutek, stesk po mizející krajině a biodiverzitě. Vedle sebe stojí díla, která se kriticky vyjadřují k dnešnímu stavu krajiny, ale i taková, která odrážejí krajinu minulosti, vnitřní krajinu umělců a umělkyň, více či méně idealizovanou krajinu bez ekologických zátěží a klimatických změn…

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT