MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

VAŠULKA KITCHEN BRNO přednáška
Romi Mikulinsky, Ph.D.
Digitální kultura / Společnost algoritmů

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h

21.11.2018 10:00 – 15:40

Termíny:
21. 11. 10.00–11.40 h.; 14.00–15.40 h. 
22. 11. 10.00–11.40 h.; 14.00–15.40 h. 
23. 11. 10.00–12.00 h.

Cyklus zaměřený na digitální kulturu a na vliv velkých dat (Big Data) a kvantifikace na naši společnost, kreativitu a (algoritmickou) uměleckou tvorbu. V průběhu čtyř přednášek zakončených diskusí, z nichž každá bude věnována jinému aspektu digitální kultury a kulturní produkce, objasním způsoby, jakými digitální technologie prostoupila kreativitu, imaginaci, akademický výzkum i každodenní život a jak na ně působí. Příklady, jimiž se budeme během cyklu zabývat, se týkají teorie i praxe uměleckého designu a literatury.

Cyklus čtyř přednášek (každá trvá 1,5 hodiny) se závěrečnou diskusí.
1. den – Úvod k algoritmům ve společnosti
2. den – Kreativita a tvorba v algoritmické společnosti
3. den – Kreativita – Umí počítače umělecky tvořit?
4. den – Imaginace – podle Viléma Flussera 

Romi Mikulinsky, Ph.D.
Vedoucí magisterského studijního oboru průmyslového designu (MDes)
Becalelova akademie umění a designu, Jeruzalém, Izrael

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT