MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Participativní workshop
Mendlovo náměstí

19.10.2017 16:00 – 17:30

Dopravní uzel, automobilový průtah i mrtvé kouty Mendlova náměstí podrobíme zkoumání z hlediska pěšího i cestujícího MHD, orientace v prostoru, pocitu bezpečí, atraktivity místa pro pobyt, proměny místa v řádu dne, týdne, roku atd. Výstupy z průzkumu budou strukturovány a předloženy vedení města jako podněty ke změně. Společný průzkum místa, zjišťující problémy i potenciál jednoho z neuralgických bodů Brna, povede Jakub Kořínek.

 

Potkáme se na Mendlově náměstí 18 před cukrárnou Tutti Frutti.

 

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT