MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Interaktivní instalace
Helmut Smits
Shromažďování času

10.6.2017 12:00 – 00:00
11.6.2017 12:00 – 00:00

Helmut Smits umístil na jedno z frekventovaných náměstí hodiny, za jejichž „správný“ chod však nezodpovídá provozovatel, nýbrž kolemjdoucí, kteří jsou dobrovolníky vyzýváni k tomu, aby čas na displeji hodin srovnali se svým. Protože hodiny neukazují kontinuální čas, tento údaj se na displeji zafixuje a zůstane na něm až do doby, než bude skokově aktualizován někým dalším. Čím více interakcí proběhne, tím přesněji budou Smitsovy hodiny čas odměřovat. V okamžiku, kdy aktivita kolemjdoucích ustrne, však nastává metafyzické bezčasí poukazující na jednu ze základních premis klasické fyziky – čas je iluze.

Realizace jako součást přehlídky Sochy v ulicích - Brno Art Open 2017.

Helmut Smits *1974 Roosendaal, žije a pracuje v Rotterdamu

OBRÁZKY

PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ

ZPĚT