MENU VÝSTAVY PROGRAM KONTAKT ENGLISH

Dům umění města Brna slaví 110 let činnosti

Na přelomu let 2020 a 2021 oslavil Dům umění města Brna již 110. výročí své činnosti. Navzdory dramatickým dějinným okolnostem si po celou svou historii dokázal vždy uchovat specifickou integritu a kontinuálně nabízet kvalitní výstavní program. Do brněnského kulturního prostředí i nadále přispívá novými, aktuálními podněty, je centrem živého, experimentálního a autentického umění, jak dokládají i nově přichystané výroční výstavy.

Výstava Tady a Teď! kurátorek Jany Písaříkové a Mariky Svobodové v hlavní budově na Malinovského náměstí obrací pozornost od historické perspektivy Domu umění k současnosti. Vychází z potřeby napojit se na místní uměleckou komunitu a poskytnout jí prostor pro společnou prezentaci bez hodnocení a hierarchizace. Výstava proto staví na otevřeném principu a zahrnuje širokou škálu umělců a umělkyň, která vznikala skrze návštěvy kurátorek v jednotlivých ateliérech. Instalace výstavy odkazuje k pracovnímu prostředí dílen, ateliérů a hal, ve kterých se něco utváří a vzniká a propojuje vystavená díla s dílenským vybavením do soudržného celku.

Výstava o klubu Mladých přátel výtvarného umění (1960–1995) kurátorek Mariky Svobodové a Jany Vránové v Domě pánů z Kunštátu představí inovativní a popularizační činnost tohoto sdružení. MPVU pracovalo s opomíjenou skupinou návštěvníků kulturních institucí – mládeží ve věku 15 – 30 let – a pro své mladé členy připravovalo pestrý program, který zahrnoval přednášky, návštěvy ateliérů, zájezdy, taneční večery, exkurze a další. Členům sdružení bylo také umožněno seznámit se s nejnovějšími světovými uměleckými tendencemi, o kterých tehdejší oficiální zdroje prakticky neinformovaly. Stejně tak byla podněcována autorská tvorba, která byla vystavována na výstavách a přehlídkách MAX, později Trienále 15/30. Setkávání, sdílení zážitků z umění i relativně svobodný přístup k informacím o soudobém světovém umění ovlivnilo celé generace členů, kteří na semknutý kolektiv a
přátelství dodnes vzpomínají.

Je to právě potřeba setkávání a společného prožívání, která dostává v současné pandemické situaci zcela nový a naléhavý význam. To, co nám připadalo jako samozřejmé, je dnes něčím, čeho se nám bytostně nedostává. Přestože ještě nedávno se zdálo, že doba živých uměleckých komunit je minulostí, kterou nahradily kontakty zprostředkované digitálními médii, potvrdilo se, že osobní kontakt a skutečné lidské vztahy jsou nenahraditelné.

Obě výstavy bude na oficiálních stránkách a sociálních sítích Domu umění provázet bohatý vizuální materiál. Na své diváky ale budou trpělivě čekat, neboť bez návštěv a setkávání by jejich konání nemělo smysl.

Hlavním mediálním partnerem výstav je Česká televize.

ZPĚT